سیم بکسل اسلینگ ( دوسربافت و پرس با قلاب یا حلقه )