برخی از مشتریان ما

بازرگانی المهدی در سال ۱۳۶۵ با هدف پیشرفت آبادانی صنعت کشور آغاز به فعالیت نموده است و با گذشت بیش از ۳۰سال در نظر دارد حیطه فعالیت های خود را گسترده نمایید و مشتری مداری را سر لوحه کار خود قرار دهد
کیفیت اتفاقی نیست

 • پترو شیمی مارون

 • پتروشیمی پردیس

 • شرکت اسانسور ایده نگار

 • شرکت آسانسور نوین ارتفاع

 • بنگاه آسانسور مجد

 • آتی سازان

 • حفاری شمال

 • شرکت راه اهن تهران

 • پتروشیمی کرمانشاه

 • پتروشیمی جم

 • پتروشیمی امام خمینی(ره )

 • پتروشیمی شهید رسولی

 • پتروشیمی دماوند

 • پتروشیمی تبریز

 • پتروشیمی ایلام

 • کشتی رانی بندر امام

 • سازه های فلزی پردیس